Links

Op deze pagina staan links naar websites en wetenschappelijke artikelen over het Antropoceen. Hiermee kunt u op de hoogte blijven van het nieuwste onderzoek naar het Antropoceen en leren begrijpen hoe het onderzoek naar deze nieuwe epoche uitgevoerd wordt. De links zijn geordend per thema, zodat u snel een overzicht kunt krijgen.

Onderzoeksprogramma’s


Future Earth

Een onderzoeksprogramma naar de veranderende aarde, met als doel deze wetenschappelijke vondsten te vertalen naar aanbevelingen voor beleid voor gemeenschappen, politiek en het bedrijfsleven. Future Earth komt voort uit twintig globale onderzoeksprogramma’s en is de leidende onderzoeksgroep voor het Antropoceen op het moment. Ze publiceren wekelijks een nieuwsbrief, welke hoogtepunten uit het huidige onderzoek naar de aarde bevat.

International Geosphere Biosphere Programme (1987-2015)

De onderzoeken van de IGBP zijn van onschatbare waarde voor het beeld dat ontstaan is van het Antropoceen. Zij combineerden op grote schaal inzichten in de fysische processen op aarde met socio-economische kennis en gaven zo een inzicht in de interactie tussen mens en aarde. Zie bijvoorbeeld dit onderzoek, waarin uitgebreid ingegaan wordt op de complexiteit van het aardsysteem. Het IGBP is overgegaan in het onderzoeksprogramma Future Earth.

Millenium Ecosystem Assessment (2001-2005)

Dit door de VN gesponsorde onderzoek verdiepte zich in de gevolgen van ecosysteem veranderingen voor mensen. Deze onderzoeken geven een grondig beeld van de verwikkeling tussen mensen en hun omgevingen. Het onderzoek liet ook zien dat socio-economische factoren een grote rol zullen spelen bij wie de lasten zal dragen van klimaatverandering. Als een vuistregel geldt dat kwetsbare groepen globaal ook de slachtoffers van klimaatverandering zullen zijn.


Wetenschappelijke Literatuur


Santana - Waiting for the Anthropocene (2019)

In dit paper argumenteert wetenschapsfilosooif tegen het Antropoceen. Zijn belangrijkste argumenten zijn dat het tijdperk ofwel te sterk zou overlappen met Holoceen, ofwel geen wérkelijke breuk vormt met voorgaande periodes. Het paper is interessant om een goed geïnformeerde, kritische stem over het Antropoceen te horen.

Chakrabarty - Anthropocene Time (2018)

Chakrabarty geeft in dit artikel de problemen weer die ontstaan wanneer wij pogen om de geologische tijdschaal met die van de menselijke geschiedenis te verbinden. Een krachtige analyse van de moeizame integratie van wetenschapsgebieden.

Lewis & Maslin - Defining the Anthropocene (2015)

In dit artikel wordt besproken welke mogelijke begindata voor het Antropoceen aangewezen kunnen worden, de geologische maatstaven in acht nemend.

Crutzen & Stoermer - The “Anthropocene” (2000)

Het oorspronkelijke artikel in de newsletter van het IGBP, waarin atmosfeeronderzoeker Crutzen speculeert over het ontstaan van een nieuwe geologische epoche door menselijk handelen. Dit artikel is geschreven na een ingeving die Crutzen had tijdens een conferentie. Dit artikel bracht de wetenschappelijke literatuur over het Antropoceen op gang.


Boeken


Cristophe Bonneuil & Jean-Baptiste Fressoz - The Shock of the Anthropocene (2017)

Een must-read op het gebied van de Antropoceen-discussie. Fressoz en Bonneuil besteden de tijd om het denken over het Antropoceen historisch in te kaderen en tonen hiermee de effectiviteit van de nieuwe environmental histories. Zo wordt er stil gestaan bij de relaties tussen de Space Age en de ontdekking van het Antropoceen, bovendien wordt er ook kritiek geleverd op een al te natuurwetenschappelijke benadering van het fenomeen.

Jeremy Davies - Birth of the Anthropocene (2016)

Dit boek dient als een prima introductie tot de discussie rondom het Antropoceen. Het bevat in grote lijnen de geschiedenis van de aarde en de mensheid, om de huidige crisis in context te plaatsen. Ook bevat het een nuchtere uiteenzetting met verschillende posities in het Antropoceendebat. Een aanrader voor iedereen die dit debat beter wil begrijpen. Davies raadt vooral aan om het Antropoceen als een geologische term te blijven gebruiken, om zo te voorkomen dat de term voor ideologische doeleinden gekaapt wordt.

Amitav Ghosh - The Great Derangement (2016)

Ghosh is normaliter een fictieschrijver. In dit boek buigt hij zich over de vraag waarom het zo moeilijk is om literatuur te schrijven over de klimaatcrisis. Ook pleit hij voor een minder eurocentrisch perspectief op het Antropoceen: in Azië zullen de belangrijkste beslissingen over de toekomst van de aarde genomen worden. Een zeer rijk werk, diep gegrond in literaire theorie, geologie en politieke wetenschap.

Timothy Lenton - A Very Short Introduction to Earth System Science (2016

Lenton schreef een pittige, maar inzichtrijke introductie tot de aardsysteemwetenschappen. Als je interesse hebt in het volgen van de feedback loops van elementen als zuurstof en koolstof, of als je wilt weten wat mechanismen zijn van de aarde om zich in balans te houden, dan loont het om dit boekje eens op te pakken. Enige voorkennis over scheikunde helpt als je alles wilt kunnen volgen wat Lenton zegt.

Colin Summerhayes - Earth’s Climate Evolution (2015)

Summerhayes heeft als geoloog een grondig overzicht van de turbulente geschiedenis van de geowetenschappen. Dit boek is een epische reis langs de hoogtepunten van deze geschiedenis, terwijl de lezer onderwijl een begrip ontwikkelt van de belangrijkste processen van het aardsysteem. Geen easy read, maar onmisbaar om een zicht te krijgen op het complexe systeem van onze planeet.

Jan Zalasiewic et al. - The Anthropocene as a Geological Time Unit (2019)

Een fantastisch overzicht van de discussie over het Antropoceen tot nu toe. Hierin wordt besproken wat voor bewijs er nodig gaat zijn om het Antropoceen officieel als epoche aan te nemen, evenals tot welke discussies dit in de geesteswetenschappen heeft geleid. Het boek is een grondige studie naar de sporen die onze tijd achter zich zal laten.


Gerelateerde Sites en Blogs


Edwin Wenink

Edwin schrijft een blog over filosofie, A.I. en zaken gerelateerd aan programmeren. Zijn hulp is cruciaal geweest in het opzetten van deze website.

Alienocene

Website van filosoof Frédéric Neyrat over de relatie van mensen tot het on-menselijke. Het project omvat theoretische reflecties, muziek, poëzie en kunst.

Timothy Morton

Timothy Morton is een filosoof die zich vanuit het object georienteerde denken bezighoudt met het Antropoceen en ecologie.