Het Antropoceen is de gesuggereerde naam voor een nieuwe geologische epoche, waarin het handelen van de mens van bepalende invloed is op het aardsysteem. Op alle niveaus dreigt het functioneren van de aarde ontregeld te raken, waardoor niet alleen het klimaat, maar ook de biosfeer en de oceanen er in de toekomst radicaal anders uit zullen zien. Of de toekomstige aarde nog geschikt is voor menselijk leven is onduidelijk.

De Klos is een filosofische blog over het Antropoceen en is opgericht om deze term bekendheid te geven onder een breder publiek. Naast overpeinzingen over de implicaties van dit nieuwe geologische tijdperk, vindt u op deze website links naar de relevante wetenschappelijke literatuur en evenementen over het Antropoceen.


De Klos

De Klos wordt beheerd en geschreven door Boris van Meurs, docent-promovendus filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.