Het Antropoceen is de naam voor een nieuwe geologische epoche, waarin het handelen van de mens van bepalende invloed is op het aardsysteem. Op alle niveaus dreigt het functioneren van de aarde ontregeld te raken, waardoor niet alleen het klimaat, maar ook de biosfeer en de oceanen er in de toekomst radicaal anders uit zullen zien. Of de toekomstige aarde nog geschikt is voor menselijk leven is onduidelijk.

De Klos is een filosofische blog, geschreven door promovendus Boris van Meurs.